Welkom!

kennis van binnenuit

Nieuws

vanuit de VIenG

Evenementen

netwerken en kennis

Sponsoren

overzicht en links

Ron's column

kennis van buiten

Inloggen  \/ 
x
Lid worden
x

Lidmaatschap VIenG

De vereniging kent een a) persoonlijk- en een b) bedrijfslidmaatschap:

a. persoonlijk lidmaatschap Het persoonlijk lidmaatschap kost € 90,- per kalenderjaar (aanmeldingen na augustus betalen pas hun bijdrage in het volgende kalenderjaar). Als persoonlijk lid:
 • Bent u altijd zonder verdere kosten welkom op de door ons georganiseerde evenementen alsmede op sommige evenementen die georganiseerd worden door, of in samenwerking met zusterverenigingen VZI en NVTG;
 • Heeft u de mogelijkheid om mee te doen in de door ons georganiseerde werkgroepen die een actueel onderwerp op het vakgebied verder uitwerken en bij te dragen in daaraan gerelateerde uitgaven;
 • Heeft u vele mogelijkheden voor kennisuitwisseling en om te netwerken met collega's;
 • Kunt u gebruik maken van het discussieforum om ervaringen met collega's uit te wisselen;
 • Wordt u geacht een actieve bijdrage te leveren aan de verenigingsactiviteiten.
 • De voorwaarde is dat u werkzaam bent in een zorginstelling en dat ICT een belangrijk deel van uw functie is. Leveranciers kunnen derhalve geen lid worden.
Een persoonlijk lidmaatschap vraagt u aan door het formulier op deze link in te vullen en te versturen.
 
b. bedrijfslidmaatschap De voordelen zijn:
 • Als dat van een persoonlijk lidmaatschap met daarnaast:
 • Ieder lid mag 1 introducé afvaardigen of meenemen naar themadagen (het lid moet deze introducé vooraf per e-mail aankondigen);
 • Het lidmaatschap kan gedurende het contributiejaar overgezet worden op een andere medewerker van het bedrijf.
 • De jaarcontributie voor bedrijfslidmaatschappen bedraagt €  60,- per persoon.
De voorwaarden voor bedrijfslidmaatschap zijn:
 • Bestaat uit minimaal 2 personen
 • Eén van de leden fungeert als centraal contactpersoon voor het aan- en afmelden van leden en fungeert als centraal punt voor facturering;
 • Lidmaatschappen staan op naam van individuen, deze krijgen ook de door de VIenG verzonden informatie;
 • Een persoonlijk lidmaatschap vraagt u aan door het formulier op deze link in te vullen en te versturen.

Klik voor meer informatie op: Statuten, Huishoudelijke reglement en Privacy verklaring.

Lees ook onze Folder Ledenwerving

ortec.jpgdna.jpgafas-software.jpgquint-wellington-redwood.jpgtools4ever.jpgascom.jpgcam.jpgcapgemini.jpgi3-groep.pngmediware.jpgsmartaim.jpgtruecom.jpgcsc.jpgwinvision.jpgictz.jpginview.jpgiqmessenger.pngmitopics.pnglinkassist.jpgicon.jpgpinkroccadezorg.jpgveeam.jpgh2wpartners.jpgimprivata.jpgbizzdesign.jpgservitect.jpgfirstresultancy.jpgrvc.jpginfozorg.jpgnorisk.jpgausserhoferbos.pngopenline.pngcentric.jpgcuravista.pngeverywhereim.jpgdragon1.jpgvosko.jpgbeterhealthcare.jpginforeports.jpgenovation.jpgqsight.jpgsectra.jpgamac.jpgchipsoft.pngstrict.jpg