Welkom!

kennis van binnenuit

Nieuws

vanuit de VIenG

Evenementen

netwerken en kennis

Sponsoren

overzicht en links

Ron's column

kennis van buiten

Inloggen  \/ 
x
Lid worden
x

Vereniging Informatica en Gezondheidszorg

De Vereniging Informatica en Gezondheidszorg is opgericht in 1996 met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de informatica in de gezondheidszorg en het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, werkzaam in de informatica en binnen instellingen van de gezondheidszorg.
Regelmatig worden themabijeenkomsten georganiseerd, waar kennis en ervaringen uitgewisseld worden.

Geschiedenis van de VienG

In het begin van de negentiger jaren hadden de verschillende hoofden automatisering van ziekenhuizen in Zuid West Nederland een uitstekend contact met elkaar. Iedere maand werd een ander ziekenhuis bezocht en maakten zij kennis met de manier waarop de automatisering in dat ziekenhuis geregeld was. Een kijkje in de keuken, maar dan wel andermans keuken.
In het midden van de negentiger jaren besloten zij om dezelfde activiteit uit te breiden op landelijk niveau. Dat leidde tot de oprichting van de vereniging informatica en gezondheidszorg de VIenG.
Binnen enkele jaren groeide de vereniging uit. Voor de eerste keer werd het risico genomen om een congres te organiseren. In het middelpunt van de belangstelling stonden de automatiseringsontwikkelingen van de verschillende leveranciers, maar vooral de standaardisatieontwikkelingen en de EPD's van Amerikaanse makelij.
Juist omdat eind vorige eeuw de ontwikkeling van de deelsystemen een grote vlucht nam organiseerde de VIenG themadagen, waarop gedetailleerd werd ingegaan op specifieke aspecten.
Tot op de dag van vandaag is de informatica in de gezondheidszorg een domein waar zich vele ontwikkelingen in voordoen. De VIenG streeft ernaar om zo bijdetijds mogelijk informatie te delen met de leden, met de collega's die werkzaam zijn in de ICT van de gezondheidszorg.

Doelstelling

De vereniging VIenG heeft ten doel de bevordering van de kwaliteit van de informatica in de gezondheidszorg en de behartiging van de gezamenlijke belangen van functionarissen werkzaam in de informatica en binnen instellingen van gezondheidszorg. Zij wil dit realiseren door middel van het organiseren van diverse activiteiten. De Vereniging Informatica en Gezondheidszorg kent de volgende subdoelen:
 • Kennis uit te wisselen tussen de zorginstellingen van haar leden op het specifieke vakgebied van de ICT.
 • Zich op te kunnen stellen als gesprekspartner en adviseur namens de zorginstellingen van haar leden op het specifieke vakgebied van de ICT.
 • Bij te dragen aan kostenbesparingen voor de zorginstellingen van haar leden op het specifieke vakgebied van de ICT.
 • Bij te dragen aan de borging van de kwaliteit van ICT in relatie tot de directe patiĆ«ntenzorg. De patiĆ«ntenzorg verbeteren met inzet van of door toedoen van ICT middelen.
 • Bij te dragen aan een adequaat niveau van informatiebeveiliging voor de zorginstellingen van haar leden op het specifieke vakgebied van de ICT. 

Activiteiten

 • het gelegenheid geven tot uitwisseling van kennis en ervaring;
 • het vervullen van een platformfunctie;
 • het inrichten van een doelgroepgerichte organisatie;
 • het stimuleren van standaarden;
 • het beoordelen van productontwikkelingen;
 • het verstrekken van informatie omtrent ontwikkelingen;
 • het onderhouden van contacten met bevriende organisaties;
 • het functioneren als overlegpartner op verschillende niveaus zoals overheid, brancheorganisaties en beroepsverenigingen;
 • het bevorderen van de kennisvermeerdering bij de leden.

Deze activiteiten krijgen vorm door het

 • houden van lezingen over onderwerpen van algemene interesse tijdens de themabijeenkomsten;
 • instellen van regionale werk- en overleggroepen;
 • instellen van werkgroepen van algemene aard (bijv. netwerken, informatieplanning, hardware, etc.);
 • organiseren van congressen, beurzen en/of seminars over onderwerpen op het gebied van informatica in de gezondheidszorg;
 • uitgeven van een periodieke nieuwsbrief met daarin algemene informatie over systemen,vergaderingen, gemaakte keuzes tot invoering van systemen, interviews,etc.;
 • faciliteren van een mailinglist op internet;
 • opzetten van gerichte opleidingen op het gebied van invoering van ICT in instellingen van gezondheidszorg.

Algemene info over onze vereniging:

Opgerichtingsvergadering: 19-01-1996, Tiel.
Statuten notaris: 31-05-1996, Papendrecht.
Huishoudelijk reglement: 21-06-1996, Breda.
10 jarige jubileum: 31-05-2006, Amersfoort.
15 jarig jubileum: 31-05-2011, Soest.
20 jarig jubileum: 31-05-2016, Oegstgeest
Bank: NL95 INGB 0004974313
KvK nr: 403 24 969
Leden 130 (per 1-2-2019).
Sponsoren: 42 (per 1-2-2019) 

Terug naar boven

beterhealthcare.jpgiqmessenger.pngimprivata.jpgfirstresultancy.jpgh2wpartners.jpgcuravista.pngamac.jpgnorisk.jpgsectra.jpgmediware.jpgopenline.pngwinvision.jpgsmartaim.jpgenovation.jpgortec.jpgdragon1.jpgbizzdesign.jpgquint-wellington-redwood.jpgausserhoferbos.pngascom.jpgeverywhereim.jpgi3-groep.pngpinkroccadezorg.jpgcentric.jpgveeam.jpgqsight.jpgcapgemini.jpgtools4ever.jpgmitopics.pnginforeports.jpgcsc.jpginfozorg.jpgafas-software.jpgservitect.jpgstrict.jpgchipsoft.pngvosko.jpgictz.jpgrvc.jpgcam.jpgicon.jpgdna.jpginview.jpglinkassist.jpgtruecom.jpg