Welkom!

kennis van binnenuit

Nieuws

vanuit de VIenG

Evenementen

netwerken en kennis

Sponsoren

overzicht en links

Ron's column

kennis van buiten

Inloggen  \/ 
x
Registreren
x

Vereniging Informatica en Gezondheidszorg

De Vereniging Informatica en Gezondheidszorg is opgericht in 1996 met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de informatica in de gezondheidszorg en het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, werkzaam in de informatica en binnen instellingen van de gezondheidszorg.

Regelmatig worden themabijeenkomsten georganiseerd, waar kennis en ervaringen uitgewisseld worden.

Raadpleeg de evenementenkalender voor de volgende themadagen of kijk op LinkedIn https://www.linkedin.com/company/vieng/

Via het besloten deel van de website zijn bestanden en artikelen voor de leden beschikbaar.

Leden kunnen hier inloggen.

 

Ontstaan

De vereniging is ontstaan op initiatief van enkele leden in Zuid West Nederland en is opgericht 31 mei 1996. Zij informeerden bij collega-hoofden automatisering in den lande of er belangstelling bestond voor de oprichting van een landelijk netwerk c.q. platform van alle mensen met beleidsverantwoordelijkheid op het terrein van informatica in de gezondheidszorg. Hierop kwamen zodanig veel enthousiaste reacties binnen, dat de initiatiefnemers gesterkt werden in het idee dat de oprichting van een landelijke vereniging haalbaar was. Begin 1996 vond de oprichting van de VI&G dan ook plaats. Circa 80 leden werden op dat moment ingeschreven.

 

Doelstelling

De vereniging VIenG heeft ten doel de bevordering van de kwaliteit van de informatica in de gezondheidszorg en de behartiging van de gezamenlijke belangen van functionarissen werkzaam in de informatica en binnen instellingen van gezondheidszorg. Zij wil dit realiseren door middel van het organiseren van diverse activiteiten.

De Vereniging Informatica en Gezondheidszorg kent de volgende subdoelen:

 • Kennis uit te wisselen tussen de zorginstellingen van haar leden op het specifieke vakgebied van de ICT.
 • Zich op te kunnen stellen als gesprekspartner en adviseur namens de zorginstellingen van haar leden op het specifieke vakgebied van de ICT.
 • Bij te dragen aan kostenbesparingen voor de zorginstellingen van haar leden op het specifieke vakgebied van de ICT.
 • Bij te dragen aan de borging van de kwaliteit van ICT in relatie tot de directe patiĆ«ntenzorg. De patiĆ«ntenzorg verbeteren met inzet van of door toedoen van ICT middelen.
 • Bij te dragen aan een adequaat niveau van informatiebeveiliging voor de zorginstellingen van haar leden op het specifieke vakgebied van de ICT.

 

Activiteiten

 • het gelegenheid geven tot uitwisseling van kennis en ervaring;
 • het vervullen van een platformfunctie;
 • het inrichten van een doelgroepgerichte organisatie;
 • het stimuleren van standaarden;
 • het beoordelen van productontwikkelingen;
 • het verstrekken van informatie omtrent ontwikkelingen;
 • het onderhouden van contacten met bevriende organisaties;
 • het functioneren als overlegpartner op verschillende niveaus zoals overheid, brancheorganisaties en beroepsverenigingen;
 • het bevorderen van de kennisvermeerdering bij de leden.

 

Deze activiteiten krijgen vorm door het

 • houden van lezingen over onderwerpen van algemene interesse tijdens de themabijeenkomsten;
 • instellen van regionale werk- en overleggroepen;
 • instellen van werkgroepen van algemene aard (bijv. netwerken, informatieplanning, hardware, etc.);
 • organiseren van congressen, beurzen en/of seminars over onderwerpen op het gebied van informatica in de gezondheidszorg;
 • uitgeven van een periodieke nieuwsbrief met daarin algemene informatie over systemen,vergaderingen, gemaakte keuzes tot invoering van systemen, interviews,etc.;
 • faciliteren van een mailinglist op internet;
 • opzetten van gerichte opleidingen op het gebied van invoering van ICT in instellingen van gezondheidszorg.

 

Algemene info over onze vereniging:

Opgerichtingsvergadering: 19-01-1996, Tiel.

Statuten notaris: 31-05-1996, Papendrecht.

Huishoudelijk reglement: 21-06-1996, Breda.

10 jarige jubileum: 31-05-2006, Amersfoort.

15 jarig jubileum: 31-05-2011, Soest.

20 jarig jubileum: 31-05-2016, Oegstgeest

Secretaris: Jacco Juist

Bank: NL95 INGB 0004974313

KvK nr: 403 24 969

Leden 130 (per 1-2-2018).

Sponsoren: 42 (per 1-2-2018).Terug naar boven

icon.jpgamac.jpgimprivata.jpgafas-software.jpgenovation.jpgascom.jpgdragon1.jpgstrict.jpgchipsoft.pngh2wpartners.jpgcsc.jpgservitect.jpgortec.jpglinkassist.jpgtools4ever.jpgcam.jpgsectra.jpgsmartaim.jpgrvc.jpgwinvision.jpgcuravista.pngcapgemini.jpgbizzdesign.jpgmitopics.pnginview.jpgnorisk.jpgbeterhealthcare.jpgquint-wellington-redwood.jpginforeports.jpgeverywhereim.jpgvosko.jpgtruecom.jpgiqmessenger.pnginfozorg.jpgopenline.pngdna.jpgfirstresultancy.jpgictz.jpgqsight.jpgi3-groep.pngveeam.jpgmediware.jpgpinkroccadezorg.jpgausserhoferbos.pngcentric.jpg